architektura cestou z apetit pikniku 22.6 (8)

Čas od času se s Vámi na tomto místě podělím o svou vášeň. Vášeň pro krásu skrytou ve zdech stověžaté Prahy. Čas od času vyrazím do ulic a nafotím pro sebe i pro Vás kouzlo skryté v detailech pražských průčelí, kostelů, skulptur, kašen, parků i domovních znamení. Čas od času si zahraju na turistu a začnu poznávat své vlastní město. A vy jej můžete poznávat se mnou. Začneme si všímat detailů, které dnes a denně míjíme, ale nevnímáme. Těch detailů, které všudypřítomná reklama, ruch velkoměsta i hektická doba nemilosrdně upozaďuje. Těch detailů, na kterých si naši předci dali desetiletí a staletí nazpět s láskou tolik záležet. Vydejte se se mnou těšit se z půvabu neprávem přiřčeném jen pozornosti turistů. Budu hledat krásné i nehezké, zvláštní a bizarní, současné i minulé; vše, co stojí za pozornost. A budu ráda, když něco z toho, co zaujme mne, osloví i Vás.mezi

From time to time, I’m going to share my passion with you. Passion for a beauty hidden in the walls of Hundred-towered Prague. Now and then I’ll hit the streets to photograph the magic hidden in details of building’s frontages, churches, sculptures, fountains, parks and house emblems pretending to be a tourist in my own city. And you are more than welcome to meet it with me. We’ll start noticing all those details we ordinarily just pass by. The details that are overshadowed by omnipresent advertisement, everyday city rush and our fast way of living. The details that were given the best by our ancestors during last decades and centuries. Take the journey with me and enjoy the grace unjustly granted for tourists eyes only. I will be looking for beautiful and not beautiful, unusual and bizzare, current and past; everything that is worth noticing. And I’ll be glad if some of it gets your attention.

 

photo by me © bohemiansymphony.net 2013