IMG_2550 MAKY OREL meduza

Pro původně gotický, následně renesanční a nakonec barokní dům s MEDŮZOU ve znaku se vžil název VALKOUNSKÝ DŮM. Jméno mu na počátku 17. století dal jeho tehdejší majitel BOHUCHVAL rytíř VALKOUN Z ADLARU. Nic na tom nezměnil ani významný český architekt italského původu, JAN BLAŽEL SANTINI, který dům na počátku 18. století vlastnil a po němž zdejší hotel nese jeho jméno, tj. SANTINI RESIDENCE. Dům je zdoben bohatě dekorovaným průčelím, dozajista nepřehlédnutelným, na jehož podobě má svůj nepatrný podíl již zmíněný SANTINI. Levý vchod do domu zdobí RELIÉF MEDŮZY. Jejího významu se dopátráme jen stěží, pozornost z celé fasády má však nejvyšší.

mezi

The originally Gothic, consequently Renaissance and finally Baroque house with MEDUSA in its house sign became common with a name VALKOUNSKÝ DŮM (Valkounsky House). This name was given to it by its owner of that time – BOHUCHVAL, the knight VALKOUN of ADLAR. Nothing of that was changed by a Czech architect of Italian origin, JAN BLAŽEJ SANTINI, who owned the house at the beginning of the 18th century. For this reason, the hotel, located in this house, bears the name SANTINI RESIDENCE. The house has abundantly decorated frontage which surely stands out. Aforementioned Santini has a slight share on its appearance. The left entry is decorated by EMBOSSMENT OF MEDUSA. Its meaning is hardly possible to trace, even though it gets the highest attention of the entire façade.

 

photo by me © bohemiansymphony.net 2015