01. IMG_2615 MO

DŮM v MELANTRICHOVĚ ULICI číslo 9 hlídá ZLATÝ LEV, král všech zvířat. Je jedním z více než šedesáti lvů, kteří zdobili průčelí pražských domů a společně s orlem a medvědem patřili mezi domovní znamení nejrozšířenější. Lev míval mnoho podob a mnoho výrazů, byť nejednoho z nich pohltila nicota; jen pramálo jich zdobí pražské ulice dodnes. Ten náš v zlatých tlapách svírá zlatý erb s prostou černou kotvou; jeho výraz je přátelský, až beránčí. V korálově rudém oválu ohraničeném zlatou stuhou zdobí dům původně gotický, renesančně přestavěný. Za klasicistní fasádou z roku 1800 se však skrývá novostavba z roku 1932.mezi

THE HOUSE in MELANTRICHOVA STREET number 9 is guarded by GOLDEN LION, the king of all the animals. He is one of the sixty lions which were used as decoration of the façades on houses in Prague and together with eagle and bear he used to belong to the most common house signs. The lions used to have many different appearances and expressions. However, many of them were engulfed by nothingness. Only very few of them still beautify the streets of Prague these days. The one we are talking about is clutching a golden coat of arms with a simple black anchor. His expression is friendly, maybe even as gentle as a lamb. In coral-red oval which is bordered by a golden ribbon, it decorates the house which had been originally gothic but later, it was rebuilt in renaissance style. However, 1800 classicistic façade conceals a modern house from 1932.

 

photo by me © bohemiansymphony.net 2015