IMG_2466 MAKY OREL IMG_2471 MAKY OREL beránek bílý1

A opět se vracíme do Nerudovy ulice, lépe řečeno na ÚVOZ, k domu číslo 12. Zde nás čeká měšťanský dům U BÍLÉHO BERÁNKA. Kořeny tohoto původně renesančního domu sahají až do druhé poloviny 16. století, následně přestavěného do barokní podoby  v první polovině 18. století. Mezi okny, na fasádě z roku 1912, trůní bílý beránek s mašličkou. Je to ale skutečně beránek? Není to spíš, dle výkladu ikonografie a symboliky, skopec? Vztažená přední nožka, bílé rouno a pootočená hlavička svědčí o beránkovi – symbolu něhy, čistoty a pokory.  Však obrovské rohy svědčí o skopci – symbolu mužné síly, energie a schopnosti plodit. Jednoznačnou odpověď Vám bohužel nedám. Prvně byl bílý beránek zmíněn již v roce 1608 v ubytovací knize Hradčan a Malé Strany. Do roku 1912 fasádu zdobila plastika beránčí hlavy. A o dnešní podobu plastiky se roku 1966 zasadil sochař VINCENC VINGLER.mezi

And here we are, back to Nerudova Street again or to be exact, back to ÚVOZ, to a house with number 12 on it. A burgher house, U BÍLÉHO BERÁNKA (At the White Lamb), awaits us there. The roots of this originally renaissance house go to the second half of the 16th century. It was consequently rebuilt into baroque style at the first half of the 18th century. The façade section, right between the windows, is dominated by the white lamb with a little ribbon. However, is that really a lamb? Isn’t that, in fact, according to the iconographic interpretation, rather a ram? Stretched front leg, white fleece and turned head suggest it is a lamb – the symbol of tenderness, purity and humbleness. The giant horns, on the contrary, suggest that it may be a ram – the symbol of masculine power, energy and ability to reproduce. And what’s the true answer? Unfortunately, I can’t tell you that. The white lamb was first mentioned in 1608 in the „lodging book” of Hradčany and Malá Strana. Until 1912, the house façade was decorated by only a lamb head. Today’s appearance of this sculpture was put through by a sculptor VINCENC VINGLER.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015