003. IMG_2510 MAKY OREL003. IMG_2513 MAKY OREL

Jednoduchá fasáda, socha anděla a pamětní deska. Toť tři poznávací znamení domu v NERUDOVĚ ULICI číslo 35, známém pod názvem DŮM U BÍLÉHO ANDĚLA. Původně barokní dům se zachovalými gotickými sklepy byl postaven kolem roku 1870. Krášlí jej barokní socha půvabného anděla s olivovou ratolestí v levé ruce. Pamětní deska nese jednoduché poselství – v letech 1866 až 1872 zde během svých univerzitních let bydlel EMIL HOLUB, český cestoval, africký etnograf a lékař.mezi

A simple facade, a statue of an angel and a plaque. These are the three recognition signs of the house in NERUDOVA STREET, number 35, which is known as DŮM U BÍLÉHO ANDĚLA (The House at the White Angel). Originally Baroque house with preserved Gothic cellars was built around year 1870. It is beautified by a Baroque statue of a graceful angel with an olive twig in its left hand. The plaque bears a simple message – EMIL HOLUB, Czech traveller, ethnographer of Africa and a doctor lived there between years 1866 and 1872.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015