01. IMG_2688 MO 02. IMG_2686 MO 03. IMG_2689 MO

Ševcovské řemeslo v ulici Karlova na Starém Městě pražském má za sebou dlouhou tradici. Již ve středověku dal jeden příslušník cechu ševcovského vedle druhého ulici jméno ŠEVCOVSKÁ a i na konci 18. století se stále mohla chlubit největším počtem ševcovských krámků v Praze. Kam oko pohlédlo, jedna botka vedle druhé zdobila domy v podobě vývěsního štítu. Však pouhé čtyři z nich se dočkaly domovního znamení. Jedna z nich, barvy bílé, zdobí průčelí domu U BÍLÉ BOTKY v Karlově ulici 4 dodnes. Pravda, tu naši pískovcovou botku datujeme teprve do roku 2000, kdy byla vytvořena dle návrhu Miroslava Hozy. Na jejím půvabu to však nic nemění.

mezi

Shoemaking in Karlova (Charles‘) Street at the Old Town of Prague has a very long tradition. One member of shoemakers’ guild then decided to name the street ŠEVCOVSKÁ (Cobblers / Shoemakers’) Since then, even at the end of the 18th century the street boasted the largest number of shoemakers’ workshops in Prague. Wherever one looked, the houses were adorned by the shoes as a form of a signboard. However, only four of them were lucky enough to receive house signs. One of them, it has white colour, decorates the facade of the house number 4 in Karlova Street. True that, the aforementioned white sandstone shoe dates only to year 2000, which was the year of its creation according to Miroslav Hoza’s design. Its charm remains unchanged.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2014