01. P6220642_1 02. P6220668_1 03. P6220678_1 04. P6220646_1 05. P6220670 06. P6220662 07. AAA_2107_1 08. P6220641_1 09. P6220633_1 10. P6220695

Představit si na místě dnešní KVĚTNÉ ZAHRADY v KROMĚŘÍŽI močálovitou a neplodnou krajinu je dnes myšlenka zcela nemožná. Ještě v druhé polovině 17. století to však byla čistá realita, které dnešní názvy KVĚTNÁ či původní LIBOSAD byly na hony vzdálené. Zahrada je součástí ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCE a PODZÁMECKÝCH ZAHRAD v KROMĚŘÍŽI a je právem zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.

Zahradu obklopují vysoké živé ploty, rozčleněné do symetrických trojúhelníků. Oko návštěvníka mohou potěšit fontány s vodotrysky, sochy a geometricky koncipovaná bludiště. V samém středu zahrady bije jako tlukoucí srdce celého areálu osmiboká rotunda. Celá jedna strana zahrady je tvořena dlouhou kolonádou, která je vyzdobena 44 sochami antických bohů a mytických hrdinů. Návštěvníci mají povolen i přístup na galerii, odkud je do zahrad překrásný výhled; při něm krása geometricky tvarovaného parku s centrální rotundou v popředí vynikne obzvlášť. Po nedávno dokončené rekonstrukci se do krásy vyloupla i jezírka s vodotrysky nebo kamenný altánek s holuby obehnaný vodou. V některých místech však i nadále chybí vysázená květena, tolik typická pro zelené trojúhelníky. Až budete mít cestu do Kroměříže, KVĚTNOU ZAHRADU budete mít za rohem. Patří k nejkrásnějším zahradám v republice, byla by škoda ji při návštěvě Kroměříže vynechat.

 

photos & text by me © bohemiansymphony.net 2015