01. AAA_1438 MO 02. AAA_1451 MO 03. AAA_1489 MO 04. AAA_1448 MO 05. AAA_1477 MO 06. AAA_1476 MO 07. AAA_1487 MO 08. AAA_1524 MO 09. AAA_1539 MO 10. AAA_1532 MO 11. AAA_1530 MO 12. AAA_1516 MO 13. AAA_1442 MO

Třetí a zároveň poslední ohlédnutí za prvním ročníkem festivalu OPEN HOUSE je věnováno MINISTERSTVU PRŮMYSLU A OBCHODU. Pohodlně se usaďte, prohlídka začíná. Výstavba této překrásné secesní budovy na pravém břehu Vltavy byla zahájena roku 1928, kolaudace proběhla roku 1934. O návrh se postaral Josef Fanta, významný český architekt. Kamenná fasáda je tvořena žulou a pískovcem, interiér je precizně úchvatný. Třípatrová budova ve svém středu skrývá vstupní vestibul a oválnou schodišťovou dvoranu obloženou mramorem. Na samém vrcholu se skrývá prosklená kopule, jejíž inspirace hirošimským prefekturním palácem realizovaným v letech 1912 – 1919 je evidentní. Stařičký a původní páternoster by pamětníci hledali marně, nahradil jej moderní výtah. I zbytek budovy stojí za to, architekt Fanta myslel snad na všechno. Reprezentační  prostory, salonky nebo pracovna ministra se mohou pyšnit mramorovým obložením stěn, kazetovými stropy, ozdobnými kovovými prvky i obložením z dubového dřeva.mezi

The third and also the last review of the first year of OPEN HOUSE festival is dedicated to MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU  (The Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic). Now just sit back and relax, the tour is about to star. The construction of the picturesque art-noveau building was initiated on the right bank of the Vltava river in 1928 and it was finished and approved in 1934. It was designed by a significant Czech architect Josef Franta. Stone façade consists of granite and limestone. The interior is precisely astonishing. This three-storey building has an entrance vestibule and an oval hall with stairs covered by marble. At the very top of the house, there is a glassed sphere which was evidently inspired by the Prefect Palace in Hiroshima built between 1912 and 1919. Nowadays, it is no longer possible to use the original vintage paternoster lift – it was substituted for modern type. The rest of the building is also worth seeing since the architect Franta thought of everything. The official areas, lounges or the minister’s office may boast with marble wall panelling, lacunar ceilings, decorative metal elements and even wooden panelling.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015