01. AAA_1318 MO 02. AAA_1310 MO 03. AAA_1283 MO 04. AAA_1288 MO 05. AAA_1329 MO 06. AAA_1359 MO 09. DSC09317 MO 08. DSC09316 MO07. AAA_1293 MO 10. AAA_1300 MO11. AAA_1336 MO

Nejlepší kancelářská budova roku 2012, vedená v barvách antracitové, stříbrné, černé, bílé a oranžové, se skví na pomezí starého Karlína a Rohanském nábřeží od července 2011. Je dalším z důkazů, že i v naší kotlině mohou vznikat projekty architektonicky líbivé, kvalitní a k životnímu prostředí šetrné. MAIN POINT KARLÍN zapadá do okolního prostředí přirozeně a nesnaží se dominovat na úkor okolí. Je zářným příkladem mnoha současným projektům, které vznikají bez uvážení a ve snaze vytěžit z prostoru co nejvíc. Vzpomeňte se na obludné QUADRIO na pražské Národní třídě…

MAIN POINT KARLÍN navrhla česká architektonická kancelář DaM a nyní je sídlem generálního ředitelství pojišťovny Kooperativa a ČPP. Na první pohled zaujme oble tvarovanou fasádou, ve vnitřku prosklenou, zvenčí osazenou barevnými vertikálními lamelami. Zvolené zabarvení ohleduplně doplňuje barvy okolních karlínských staveb. Fasádní pilíře fungují jakou slunolamy, chlazení budovy zajišťuje proplachovací kanál z Vltavy. Díky oválně tvarovaném atriu uprostřed objektu, a i díky velkoryse velkým francouzským oknům,  je do všech koutů budovy zajištěn dostatečný přísun denního světla.

Během prohlídky jsme měli tu možnost navštívit vstupní lobby, kavárnu a úchvatnou galerii obrazů. Nejvyšší patro se pochlubilo pracovnou generálního ředitele, zasedacími místnostmi a odpočinkovou terasou se zahradou. MAIN POINT KARLÍN, dnes známý pod názvem VIG ČR – VIENNA INSURANCE GROUP, ve všech ohledech uchvátil. Je to kvalitní a krásná budova postavená s nejvyšší péčí a precizností. Je radost na nic pohledět a je radost trávit čas v jejích útrobách. Není nadsázkou říci, že budov jí podobných je poskrovnu. V Evropě všehovšudy pouhých deset – pokud jde o ohleduplnost k životnímu prostředí, využití energie, kvality vnitřního prostředí, unikátní obvodový plášť nebo chlazení říční vodou, nemá v tomto ohledu dokonce konkurenta.

mezi

The best office building of 2012 with anthracite, silver, black, white and orange colours shines on the border between old Karlín (district of Prague) and Rohanské nábřeží (Rohanské embankment). It has been there since 2011. It proves that quality, architecturally attractive and environmentally friendly projects may be realised even in our country. MAIN POINT KARLÍN naturally fits into its surroundings but it does not try to dominate it. It sets an illustrious example for many other current projects which are created without considerations, trying to exploit the area as much as possible. Just remember hideous QUADRIO at Národní třída in Prague…

MAIN POINT KARLÍN was designed by Czech architect agency DaM and currently, it is the headquarters of Kooperativa and ČPP insurance companies. The building will immediately capture your attention by its rounded facade, which is glassed-in form the inside and with colourful vertical lamellas attached to it from the outside. This colouring complements the colours of other buildings in Karlín. The facade pillars also function as shaders. The cooling is provided by means of water channel from the Vltava river. Thanks to the oval atrium, which is in the middle, and to generously designed french windows, each spot in the house gets sufficient supply of daylight.

During the tour, we had an opportunity to visit the lobby, café and magnificent art gallery with paintings. The highest floor boasts with the CEO’s office, board rooms and relaxing terrace with a garden. MAIN POINT KARLÍN, today known also under the name VIG ČR – VIENNA INSURANCE GROUP is astonishing in many ways. It is a quality and beautiful house which was built with utmost care and precision. It is a pleasure to look at it and to spend time in its interior. It is not an exaggeration to say, that there are not many other buildings like this one. In Europe, there are mere ten of them. In terms of environmental friendliness, energy efficiency, interior quality, unique external cladding or cooling by water from the river, this building has no competition.

 

photos by me  © bohemiansymphony.net 2015