IMG_0072 IMG_0068 IMG_0076 IMG_0077 IMG_0087 IMG_0089 IMG_0081 IMG_0094

Slibované bizarní sochy z dílny Michala Trpáka jsou zde. Nádherné a vtipné zároveň, co říkáte?! Autor je pojmenoval LEHKÁ NEJISTOTA; vskutku poetický název. A kde tyto deštníkové parašutisty (a také jednu parašutistku) najdete? Poblíž Karlova náměstí na Praze 2, konkrétně v ulici Odborů, u Mosaic House hostelu. A nejsou tam sami – postava MYSLITELe je doplňuje (viz poslední foto), společně s LESNÍM PODHOUBÍM (již nikoliv autorský název, ale můj vlastní). Ale to už v galerii nenajdete. To už je totiž taková šílenost, že je lepší je vidět osobně. ;-)

mezi

As I promised, bizarre sculptures by Michal Trpák are here. They are fabulous and witty at the same time, don’t you think? The author called them SLIGHT UNCERTAINTY, which is a poetic name indeed. So where can you find these “umbrella parachutists” (and one female-parachutist)? They are nearby Karlovo square in Prague 2, to be exact, at Odborů Street, by the Mosaic House Hostel. They are not alone – they are accompanied by the figure of the THINKER (see the last photo), together with the FOREST MYCELIUM. However, you will not see that in my gallery. That is so crazy that you would better see it for yourself. :-)

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2014