Bohemian Symphony
Bohemian Symphony

The Vintage Butterflies

posted on August 17th, 2015

the vintage butterfies

photo by FotoEmotion © bohemiansymphony.net 2015

The Swordfish

posted on April 10th, 2015

produkty-sperky-4859

brož/brooch: Bijouterie, Koruna Palace

Ve srovnání s broží předcházející nabízí dnešní kousek zdánlivě málo prostoru pro fantazii. Na první pohled jak vyšitý mečoun však může mnoha z Vás překvapivě zamotat hlavu. Příkladem jest jedno z mých setkání, ze kterého nebohý mečoun vyšel jako piraňa. Úsměvné, říkáte si možná. Na druhou stranu, dnešní a minulá brož jsou krásným příkladem toho, že tyto drobné radosti, které úspěšně rozzáří každý outfit, můžou být pro kohokoliv čímkoliv. Šperkem, který září krásněji než leckterý diamant. Pohádkovým stvořením, které upoutá pozornost již z dáli. Nebo jednoduše blyštivým doplňkem, který prostě stojí za povšimnutí.

mezi

In comparison with the previous brooch, today’s piece offers seemingly little space for imagination. On the first sight, it is obviously swordfish but it has the ability to baffle many of you. As an example I could mention one of my meetings from which, poor swordfish, came out as a piranha. It may sound funny to you but on the other hand, this and also the previous brooch are a great example of the fact, that these tiny delights, which successfully brighten every outfit, may be just anything for anybody. A jewel – which shines more than quite a few diamond. A fairy tale creature which attracts the attention from the distance. Or simply a shiny accessory which is just worth noticing.

 

photo by FotoEmotion © bohemiansymphony.net 2015

The Whale & Dragon & Dolphin

posted on April 2nd, 2015

produkty-sperky- 4868

brož/brooch: Bijouterie, Koruna Palace

Co byste asi tak řekli… Čím toto na první pohled pohádkové stvoření je?! Pokud uvažujete stejně jako já, vidíte v něm velrybu. Pyšní se velkou ocasní ploutví, obřím tělem a možná trochu víc než je zdrávo protáhlým čumákem. Ten připomíná delfína… Naopak zubiska a barevné brnění zase svědčí o drakovi. Čupřina připomíná kohouta… Tak jako tak, tvůrce této překrásné brože si vyhrál, samozřejmě k mé maximální spokojenosti. Pokud i Vám se tento neskutečný tvor těžko identifikovatelného zjevu líbí, v paláci Koruna je stále k mání.

mezi

So what would you say…What is this on-the-first-sight fairy tale creature? If you think in the same way as I do, you probably see a whale. It boasts with big tail fin, huge body and – maybe a bit more than it is regular – an oblong nose. By that, it reminds one of a dolphin. On the other hand, the humongous teeth and colourful armour may be evidence that it is a dragon. Its forelock resembles of a rooster… One way or another, the maker of this brooch had enough playing with – to my absolute satisfaction. So if you also like this unreal creature of hardly identifiable appearance, it is still available in the Koruna palace.

 

photo by FotoEmotion © bohemiansymphony.net 2015

 

The Birdie

posted on June 7th, 2014

produkty_WEB-2719

 brož/brooch: Bijouterie, Koruna Palace

photo by FotoEmotion © bohemiansymphony.net 2014

The Phoenix

posted on May 20th, 2014

produkty_sperky-2732

 brož/brooch: vintage

Bájný Fénix, další veterán mé sbírky. Vzpomínám si, že jsem jej dost často nosívala na klopě khaki sáčka, přičemž jantarové srdíčko opeřence ladilo s téměř stejně zbarveným svetříkem. :-) Inu, prostě má tehdejší stálice šatníku, aneb fénix tehdy roztáhl svá křídla opravdu nespočetněkrát. A snad i proto jej dlouhé roky tak zanedbávám a upřednostňují jiné klenoty své sbírky. A jemu nezbývá, než trpělivě čekat. Čekat, až opět povstane z popela! :-)mezi

Mythical Phoenix – another old-timer in my collection. I remember I used to wear it quite often on the lapel of my khaki jacket. The amber heart also used to match my sweater which had the same colour. :-) Just the evergreen of my wardrobe at those times or in other words, Phoenix spread his wings really countlessly. Perhaps this is the reason why I have been neglecting it for long years and why I prefer other jewels of my collection. Therefore, for him, there is no choice but patient waiting – waiting, until he will rise from ashes again! :-)

 

photo by FotoEmotion © bohemiansymphony.net 2014

Facebook IconTwitter IconVisit me on Pinterest