002. IMG_2455 MAKY OREL 002. IMG_2456 MAKY OREL 002. IMG_2457 MAKY OREL 002. IMG_2459 MAKY OREL1

Naše putování po domovních znameních města pražského pokračuje. Prvně nás kroky zavedly k DOMU U ZLATÉHO SLUNCE ve Valdštejnské ulici, nyní postoupíme k historickému jádru města ještě blíž. Navštívíme DŮM U KAMENNÉHO SLOUPU, jindy známého též jako DŮM U LUNY. Naleznete jej v uličce zvané ÚVOZ. Tato strmá ulice spojuje horní část Nerudovy ulice a pokračuje do prudkého svahu směr Pohořelec, Loretánské náměstí a Hradčanské náměstí s Pražským hradem.

Svým pestrým růžovým průčelím a okny rámovanými do žluta vzbuzuje pochopitelnou pozornost. Původně renesanční dům byl v roce 1706 barokně přestavěn. O novou podobu se zasloužil jeho tehdejší majitel a malíř Kristián Luna, který stavení zakoupil v roce 1697. Věren svému jménu dal po obou stranách průčelí vystavět půvabná štuková poprsí římských bohů, tj. MĚSÍC, LUNA a jejího věčného souputníka SLUNCE, SOL. Z této doby též pochází i sloup se sochou PANNY MARIE, pravděpodobným to dílem českého sochaře Jana Josefa Brokoffa. Samotný sloup je však kamenným jen dle svého jména. Teprve od 60. let minulého století víme, že je ve skutečnosti štukový, vyztužený dřevěným trámem.

mezi

Our journey around the Prague’s house signs continues. Previously, our steps led us to the HOUSE AT THE GOLDEN SUN in the Valdštejnská street, so now we are going even deeper to the historical city center. We are going to see the HOUSE AT THE STONE COLUMN, which is also known as the HOUSE AT THE LUNA. You may find it in the alley called ÚVOZ. This steep street joins the upper part of the Nerudova street and goes on to the steep hillside towards Pohořelec, Loretánské square and Hradčanské square with Prague Castle.

The house definitely attracts understandable attention with its colorful pink facade. Originally, it used to be Renaissance house but it was rebuilt in Baroque style in 1706. The credit for this new look of the house goes to its owner at that time, the painter Kristián Luna who bought it in 1697. Due to his name, he had beautiful stucco busts of roman gods made. The goddess is MOON or LUNA and her eternal companion is SUN or SOL. The column with the statue of the Blessed VIRGIN MARY were created also at that time, probably by a Czech sculptor called Jan Josef Brokoff. Interestingly, the column itself is not made of stone. It is just a name. Since 1960’s we have known that it is, in fact, made of stucco and it is supported by a wooden timber.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2014