01. IMG_2427 MAKY OREL doostření02. IMG_2434 MAKY OREL

Miluji procházky Prahou. Čas od času vážím své kroky jako turista, který poznává dosud neobjevené. Vůči rodnému městu pozvedám zrak tak, jako bych skvostnou paletu slohů, malebných uliček a romantických domovních znamení viděla dosud poprvé. Zas a znovu se těším pohledem na staletí historie, kterou nám naši předci odkázali. Praha, když chce, dovede být poetická, kouzelná i tajemná. A také bezesporu na příběhy časů dávno minulých bohatá. Nuže, zaměřme svoji pozornost do vyšších pater. Zapomeňme na ruch a komerci v ulicích. Počínaje dneškem startuje mini-foto-seriál na téma DOMOVNÍ ZNAMENÍ MATIČKY PRAHY. Věřím, že se Vám bude líbit, že si jím zkrátíte dlouhou chvíli a že jednou, až se vydáte do ulic našeho hlavního města, zapomenete na spěch a oddáte se chvíli vzpomínek a snění. Třeba již dnes, v den výročí vzniku našeho státu.

DOMOVNÍ ZNAMENÍ, dnes estetický prvek architektury, býval historicky nepostradatelným každodenním orientačním nástrojem. Účelně navigoval chodce, dával domu jméno a leccos vypovídal o něm i jeho obyvatelích. DŮM U ZLATÉHO SLUNCE naleznete v ulici Valdštejnská 20. Slunce s podobou mužské tváře, nemálo podobné dětské malůvce, je pouze jedním z mnoha slunečních symbolů na pražských domech. Počátky domu spadají do roku 1541, však samotné znamení bylo vytesáno nad portál roku 1623. Učinil tak patrně Havel Oberšvender, opatrovatel stříbrného nádobí císaře Rudolfa II. Za časů jeho nástupců již byl dům znám pod názvem U zlatého slunce.

mezi

I love walks in Prague. From time to time, I pretend to walk around like a tourist, who is discovering the unknown. I gaze upon my hometown and I look at this magnificent palette of styles, picturesque streets and romantic house signs like if it was for the first time. Again and again, I am enjoying the view on the centuries of history which we inherited from our ancestors. Prague, when it feels like doing so, can be poetic, magical and mysterious. No doubt about that, it is also rich on the stories from old times. Now, let us turn our attention to the upper floors. Forget the hustle and commerce in the streets. From today on, I am starting a mini-photo-series on the topic of PRAGUE’S HOUSE SIGNS. I believe that you will like it. It may even entertain you when you get bored one day, as you walk in the streets of our capital city. You might forget all the rush and indulge yourself into the moment of memories and dreams. And why not set off today? After all, today is the anniversary of our state’s foundation.

HOUSE SIGNS, today, they seem to be just an aesthetic element of architecture, but in history, they used to be indispensable means of daily orientation. They navigated the pedestrians efficiently, they denominated the house and also, it even revealed little something about it and its inhabitants. HOUSE OF THE GOLDEN SUN can be found at Valdštejnská street No. 20. The Sun with a male face on it, resembling a little child’s doodle, is only one of many sun-symbols on Prague’s houses. The origins of the house go back to 1541, but the sign itself was carved above the portal in the year 1623. It was apparently made by Mr Havel Oberšvender, who was a silverware depositary of the Emperor Rudolf II. After some time, during the days of his successors, the house was already known as the HOUSE OF THE GOLDEN SUN.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2014