02. IMG_2578 MO 03. IMG_2579 MO

Jedno z nejpoutavějších a nejkrásnějších domovních znamení naleznete v ulici Na můstku 4, frekventované to tepně města. Zaměřím se na gotický dům z druhé poloviny 14. století, kterému se říká U SAMUELA. Barokní znamení znázorňuje biblický výjev, tj. proroka Samuela pomazávajícího chlapce Davida na krále. Tak tomu bylo a je od roku 1717. Však dům si domovní název vysloužil díky jinému Samuelovi. Roku 1530 dům zakoupil Samuel Huba a již o pár desítek let později domu neřekl nikdo jinak než DŮM U SAMUHELA. Neznalost biblické ikonografie ale způsobila, a to po několik generací, že se domu začalo říkat U IZÁKA. Důvod? Ze Samuela se stal Abrahám a z aktu pomazání vražda vlastního syna.mezi

One of the most eye-catching and the most beautiful house signs may be found in the Na můstku Street, number 4. This street is a busy artery of the city. I will focus on one Gothic house from the second half of the 14th century which is called U SAMUELA (At Samuel). Its Baroque house sign depicts a biblical scene in which Samuel anoints a boy David to become the king. That has been truth since 1717. However, the house also owes its name to another Samuel. In 1530 the house was bought by a man Samuel Huba and a few decades later, nobody would call about the house with other name as the HOUSE AT SAMUHEL. Ignorance of biblical iconography also caused that for a few generations the house was mentioned as U IZÁKA (At Isaac). The reason for that? Samuel was mistaken for Abraham and the act of inunction became the murder of his own son.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015