01. AAA_1354 MO 02. AAA_1353 MO1 03. AAA_1349 MO 04. AAA_1358 MO 05. AAA_1395 MO 06. AAA_1390 MO 07. AAA_1397 MO 08. AAA_1398 MO 09. AAA_1408 MO 10. AAA_1296 MO 11. AAA_1335 MO 12. AAA_1363 MO

Třetí víkend měsíce května se všem milovníkům pražské architektury naskytla skvělá příležitost navštívit útroby více jak třiceti architektonicky unikátních objektů hlavního města. Výběr byl široký. Oko potěšit a zvědavost ukojit měly tu moc stavby historické, současné, z počátku 20. století a z éry komunismu. Účast majitelů zúčastněných objektů byla čistě dobrovolná a já jim tímto děkuji. Řadě zvědavců dovolili, včetně mě, nahlédnout za jindy nepřístupné brány, kolem nichž běžně chodíme, ale nikdy nenahlédneme. Dík patří i pořadatelům, kteří tento skvělý projekt přivezli i k nám do republiky. Na mě zbývá úkol zdaleka nejsnazší – podělit se s Vámi o fotoreportáže z míst, která jsem měla tu možnost navštívit. Když nepočítám Tančící dům, na jehož frontu nám už nezbylo času, hledáček fotoaparátu si našel objekty tři. Jako první přehlídku otevírá…

DANUBE HOUSE z dílny amerického ateliéru KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES patří mezi dominanty Rohanského ostrova v pražském Karlíně již od roku 2003. Tato jedinečná nízkoenergetická budova, většinou zasvěcená kancelářím,  je pojmenována po řece Dunaj. Její trojúhelníkový půdorys s ostře řezanou „přídí“ je nepřehlédnutelný. Není náhodou, že připomíná loď; kdysi se v těchto místech nacházel hlavní pražský přístav. Tato stavba, honosící se titulem BUDOVA BUDOUCNOSTI roku 2003, je vybavena technologicky unikátním systémem klimatizace, tzv. záplavovým větráním. Fasádu zdobí čínský pískovec a atypicky řasené okenní konstrukce. Atriu, běžně přístupnému veřejnosti, vévodí prosklená střecha, kanceláře, schodiště, lávky a dokonce i výtahy. Trpíte-li závratí, nic pro Vás… Malou zajímavostí na závěr je kompletně funkční a identický mini bratříček otáčivé hlavy FRANZE KAFKY od Davida Černého.

mezi

On the third weekend of May, all the architecture enthusiasts had a wonderful opportunity to visit the interiors of more than thirty architectonically unique objects in the capital city. The choice was very wide. One could please their eyes and satisfy their curiosity by buildings both historical and current, either from the beginning of the 20th century or from the communist era. The owners of the building participated on pure voluntary basis for what I would like to thank them. The number of “rubbernecks” – including myself – were allowed to peek behind usually-closed gates, around which we normally walk around but we are never given a chance to look inside. My gratitude goes also to those organisers who had brought this wonderful project even to our country. So now, I have the easiest job to share my photo reports from the places which I had an opportunity to visit with you. Not counting the Dancing house, where the queue was impossible, my camera’s viewfinder captured thee objects. The first one to open the show is…
DANUBE HOUSE from the American atelier of KOHN PEDERSEN FOX ASSOCIATES has belonged to the dominant features of the Rohanský ostrov (Rohansky Island) in Prague’s district of Karlín since 2003. This unique low-energetic building – mostly dedicated to the offices – is named after the river of Danube. Its triangular shape with sharp “bow” is not possible to overlook. It is not a coincidence that it reminds one of a ship. Formerly, there used to be the main Prague port. The building, flattering itself by the title BUILDING OF THE FUTURE of 2003, is equipped by so called flood ventilation. The façade is decorated by Chinese limestone and atypically frilled window structures. The atrium, normally accessible to the public is dominated by the glassed roof, offices, staircases, footbridges and even by lifts. If you suffer from dizziness, it is not for you. A little point of interest for you to finish with. There is also a complete, functional and identical “mini-copy” of FRANZ KAFKA’s turning head by David Černý.

 

photos by me © bohemiansymphony.net 2015