Bohemian Symphony
Bohemian Symphony

Fragile in Picture

posted on August 15th, 2014

zuza_4

 

illustration by Zuzana Osako © bohemiansymphony.net 2014

Gentle in Picture

posted on May 31st, 2014

013

 

illustrations by Zuzana Osako © bohemiansymphony.net 2014

First of May in Picture

posted on May 7th, 2014

ZUZANA OSAKO

 

 illustration by Zuzana Osako © bohemiansymphony.net 2014

Today´s Inspiration: FRENCH CONNECTION

posted on March 17th, 2014

1. 2girls HR

Elegantní, zajímavá, s nápadem. Ale také troufalá, smělá i sexy; prostě svá. Taková je britská značka FRENCH CONNECTION, jejíž kořeny spadají až do roku 1972 a jejíž první značkovou prodejnu u nás můžete od října roku 2013 najít i v České republice, konkrétně v obchodním centru Arkády Pankrác.

Aneb jak jsem avizovala, dnešním příspěvkem se vracím k původní myšlence kategorie BE INSPIRED – NECHTE SE INSPIROVAT. Představuji Vám značku, která na našem trhu působí velmi krátkou dobu a přesto si již získala moje srdce a můj obdiv. Vždyť nápad a snaha vybočit něčím zajímavým, to je to, čeho si na módě obzvlášť cením a to je to, co tato značka bezesporu má.

Elegant, interesting, imaginative. But also daring, bold, even sexy, simply: distinctive. Such is a British label FRENCH CONNECTION, whose roots can be traced way back to 1972 and whose boutique is possible to find even in the Czech Republic since October 2013. To be exact, it is in the shopping centre Arkády Pankrác.  

As I had announced, in today’s article I’m going back to the original theme of BE INSPIRED menu-category. I am introducing a brand which has been operating at our market for only a short time. Despite that, it has won my heart and gained my respect. What I really appreciate about fashion as well as about this brand is the idea and an effort to step out with something interesting. 

2. F jcket HR

Když se nad tím zamyslíte, od založení v roce 1972 do roku 2013 uplynula poměrně dlouhá doba. Český zákazník musel čekat docela dlouho, nemyslíte?! Na druhou stranu, tak už to u nás bývá, na to lepší si vždy musíme počkat. Ale zpět k tématu. Začnu menším shrnutím svých zkušenosti,  protože i pro mě, přiznávám,  byla FC ještě donedávna zcela neznámou.  Neboli,  musela jsem ji nejdřív objevit,  nechat se zaujmout a příště přijít zase, třeba pro tu nádhernou žlutou sukénku, s níž jste měli možnost se seznámit v minulém outfit příspěvku. Ale to není vše. Ten zlomový  okamžik byl  přeci jen někde jinde.  Konkrétně v mém setkání s  majitelkou pankrácké pobočky,  slečnou Kristýnou Stehlíkovou. Milou a nutno podotknout velmi šikovnou slečnou, jejíž zásluhou je FC k dostání i u nás. První čím mě zaujala? Nádherným stylem a skvělým vkusem; z fleku by si mohla založit vlastní fashion blog. A tajemství jejího šatníku? French Connection. No posuďte sami – to pak není lepší reklamy. ;-)

Consider this, that’s relatively a long time that passed by since 1972, when the brand was established, until the year 2013. Czech customers had to wait rather long, don’t you think?! On the other hand, as it is usual in our country, we always have to wait until we get something better. But back to the topic now. Let me begin with a summary of my experience. I admit that even for me, FC has been completely unknown until the recent time. In other words, I had to discover it to become interested and to come back again to get e.g. that fabulous yellow skirt which you had the chance to meet in my previous outfit article. However, that is not all. That turning point was somewhere else. To be exact, it was when I met the owner of the Pankrác subsidiary, Ms Kristýna Stehlíková. She is kind and – I have to say – very handy lady, whose merit is that it is possible to buy FC products even in our country. Guess how she caught my eye! It was her beautiful and exquisite style. She could set up her own fashion blog immediately. So what’s her wardrobe’s secret? French Connection. Well, see it for yourself – there’s no better advertising. 

3. yellow girl HR

A když už jsme u té reklamy. FC je značka, jejíž silnou stránkou není jen krásné a poutavé oblečení, ale i nezapomenutelná reklama. Lépe řečeno ŠOKUJÍCÍ nebo také PŘIDRZLÁ reklama; samozřejmě myšleno v dobrém. Pokud Vám jejich současná reklamní kampaň s drsně se tvářícími modely a modelkami, jejichž nahá těla halí pouze tužkou načrtnuté návrhy oblečení, nestačí, vraťme se do roku 1997. Tehdy totiž svět obletělo nápadné a na první pohled kontroverzní heslo FCUK. Pobavilo, pohoršilo a proslavilo. A o to přece šlo. Značka se dostala do širšího povědomí. Svým akronymem, tak nápadně podobným JISTÉMU slovu, započala další úspěšnou éru své existence. Byť firmu doslova ocejchovalo nejen v tom dobrém slova smyslu a každý se s ním vyrovnával po svém, bylo k nezaplacení a značce přineslo moře nových fanoušků. Na trh se dostala trička s hesly jako „FCUK FASHION“, „HOT AS FCUK“ nebo „FCUK SAFELY“; značka z nápadných písmen těžila maximum. Zkratku, jejíž nezkrácená podoba zní FRENCH CONNECTION UNITED KINGDOM, společnost přestala používat v roce 2005. Přesto se do dnešních dnů bez její přítomnosti neobejde pánská kolekce. A jak že vlastně tato původně nevinná a dnes již legendární zkratka vznikla? Jak už to tak bývá, úplnou náhodou. Byla totiž zcela bezelstně použita při faxové korespondenci mezi pobočkami v Hong Kongu a Velké Británii, doslovně „FCHK to FCUK“. :-) Tomu říkám značka, co má šmrnc. ;-)

Talking about advertising, FC is the brand whose strength is not only in great and catchy clothes but also in unforgettable commercials. More precisely, it is SHOCKING and also CHEEKY-ish, in positive way of course. So, if their current advertising campaign with all those tough looking male and female models whose naked bodies are covered in nothing but pencil-sketched clothes designs is not enough for you, let’s return to 1997. Back then, their explicitly controversial slogan FCUK flew around the world. It amused, offended and became famous. And that was what it was all about. The brand got widely familiar. With its acronym, so similar to a CERTAIN word, it started another successful era of its existence. Even though the company got literally branded – not only in a good way and everybody had to deal with it individually – it was worth it and it brought loads of fans. T-shirts with catch phrases as  „FCUK FASHION“, „HOT AS FCUK“ or „FCUK SAFELY“ appeared at the market and the label gained maximum from these noticeable letters. Using of this abbreviation, which in full means FRENCH CONNECTION UNITED KINGDOM, was terminated by the company in 2005. Still, even these days, men’s collection can’t do without its presence. So, how was this initially innocent but today legendary abbreviation coined? It was ingenuously used during a fax communication between the subsidiaries in Hong Kong and Great Britain, literally „FCHK to FCUK“. Well, that is what I call a label with an attitude!

5692 25 016_f55. girl3

 

fotografie použity s laskavým svolením French Connection © French Connection 2014

photos used with kindly approval of French Connection © French Connection 2014

Valentine´s Day!

posted on February 14th, 2014

DSC08833

 

photo by me © bohemiansymphony.net 2014

Facebook IconTwitter IconVisit me on Pinterest